www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


58 strana ze Zprávy vládě ČR

Při zasílíní mé zprávy vládě jsem do ní uložil 10 tisíc korun na vyplnění mého posledního přání.
Cituji:

"Mým posledním přáním je, aby na můj náhrobek vytesali
Jak sociální odbor Moravské Budějovice a později i Rosice u Brna vysvětlovali Vendulce, proč se musela rozbít rodina."?

Tak krutý je tento stát k rodinám, k rodičům, ale i k dětem.

 


Aby se alespoň toto z úřednického úkonu zjistilo, musí otec dát jako protihodnotu vlastní život. A ani to mu nedává žádnou jistotu, že se tím někdo někdy někdy bude zabyvat.

Všem je to totiž jedno.

 

**********************

10.000 Kč

pro kameníka na mé poslední přání

 

Celkem posílám 7 naprosto stejných „dopisů“, balíčků, jako je i tento. Ale pouze v balíčku pro vládu je 10 tisíc korun. Je to na moje poslední přání, které může být vykonáno až po mé smrti, protože ty peníze jsou určeny za práci pro kameníka.

To, co je pro jiné samozřejmé, automatické, to za to já musím zaplatit svým životem

Takový teror zde rozpoutali úředničtí nadlidé a toto jsou důsledky toho:

Mým posledním přáním je, aby na můj náhrobek vytesali, jak sociální odbor Moravské Budějovice a později i Rosice u Brna vysvětlovali Vendulce, proč se musela rozbít rodina.

Pro mě je to zcela zásadní informace, jako by to měla být pro každého, který přijde o rodinu, o dítě. V normálním státě v tom není problém. U nás jsem se to přes veškeré snažení a šetření, a že jich bylo, k odpovědi nikdy ani nepřiblížil. Taková je zde situace, takto se zde zachází s rodinami, s otci, dětmi. Totální úřednická zvůle. Úředníkům to papírově souhlasí a rodič, ať si trhne nohou.

Těch 10 tisíc je pro kameníka, který tu práci vykoná. Pokud tedy můj konec dopomůže k odtajnění toho.

Už se těším, jak na to budu z vršku hezky koukat.

Úředník má vždycky pravdu. A kór ten, ze sociálního odboru.

To znamená, že je úplně jedno, co se mu říká, jaké jsou fakta, realita, práva, zákony, zákonný postup …
Ať úředník udělá, uvede do papírů cokoliv, vždycky je to pravda.

Proto se musí uplácet. Protože úředník má vždycky pravdu a s tím jde ruku v ruce, že může všechno. Co úředník uvede, to platí. Hlavně když to papírově souhlasí. To je nejvyšší hodnota. Ne zákon, ne právo.
A u nás to papírově sedí, jako zadek na nočníku.

Otec je odstěhovaný, manželství je jen formálním svazkem. Papírově to sedí, netřeba nic šetřit, zjišťovat, vlastně už je hotovo. Když už toto muselo padnout, muselo se přijít s něčím úplně jiným

Otec odvrhl dítě, zatím co matka by dítě nikdy neodvrhla – i tady není co řešit, už je hotovo. Odvrhávače dětí odvrhneme, z procesu vyloučíme a matku vychválíme. Co na tom, že když je otec odstěhovaný, formální, mohou si tmelit, jek chtějí.

Když už i to padlo, muselo se na úřadu ombudsmana vymyslet zase něco úplně jiného.

Chodili za Tomášem tajně a to jim kazilo morální vývoj – i zde je to jasné. Takový otec se přece musí zavrhnout, i tady ještě než něco začalo, je už prakticky rozhodnuto.

Všechno to papírově sedí.

Přitom nic není ani popsané, vysvětlené. Takže o tom vůbec nic nevíme. K ničemu není vyjádření ani jednoho rodiče a ani jednoho dítěte. Takže vlastně ani nikdo netvrdí, že to tak bylo. A ono to tak nebylo, ani nemohlo být. Všechno si to na nás vymysleli.

Jak by mohli vysvětlit formální manželství, když se otec už 17 let z domu ani nehnul, neb byl jen doma neb jen doma podnikal, jak později matka uvedla u soudu o majetek?

Jak by asi mohli vysvětlovat, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, když odkopli Jakuba?
A to tajné chození za plnoletým, jak uvedl úřad ombudsmana? To přece ani jako důvod k rozbití rodiny nikdo nemůže brát vážně. Přece se jedná o plnoletého a z domu již dávno odstěhovaného. Nemluvě o tom, že i to je křivé obvinění, křivá výpověď.

Takto to tu chodí. Sociální odbor podporovaný krajskou kontrolou a úřadem ombudsmana si vymýšlí na otce jedno křivé obvinění za druhým, jeden nesmysl za druhým, a nic se neděje. Když si uvědomíme, proč to dělají, co tím kryjí, pak je to zneužití pravomocí ke krytí zločinů na dětech jako vyšité. A to není žádná sranda.

Když si uvědomíme, co nám vlastně říkají, radí, tak je to přímo zrůdné.


Všichni nás tím nabádají, přímo vychovávají k dáváním úplatků.
Už není třeba se domlouvat s tím druhým rodičem. Zapomeňte na to, že rozhodují společně, že rodina, děti tu mají nějakou ochranu. Je potřeba přijít tajně na sociální odbor, naklonit si je, tedy uplatit je, a oni už se postarají a to takovým způsobem, že ten druhý rodič nebude mít žádnou šanci, jak oni křivým obviněním ho zdeptají, zničí, klidně ho doženou i k sebevraždě.

 

Tak přesně toto jsou pravé výsledky jejich šetření. K takovému postupu v rodině nabádá i úřad ombudsmana.
A nakonec se za takový postup a za všechna ta křivá obvinění neochvějně postavilo i MPSV.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop