www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


59 strana ze Zprávy vládě ČR

Zde popisuji, že po tolika šetřeních se nedá vysvětlit vůbec nic.

Po tom všem víme, že k rozbití rodiny sociální odbor nikdy nedodal žádný důvod.

To co si vymysleli do návrhu soudu i to, co si vymysleli do krajské zprávy jsou tak zjevné hovadiny, že už se tváří, jak oni s tím nemají vůbec nic společného.


To by se jím dalo sežrat. 
Problém ale je, že to ničím jiným nenahradili. 
Takže sociální odbor Moravské Budějovice ani netuší, proč vlastně rozbíjel rodinu.
Kdyby to věděli, tak by to přece už dávno uvedli. 
Ale oni to neví. Oni to ani netuší ....

 

******************** 

Co si má počít po takovém masakru otec?

Je možné, že Klušák nic nechápe, nechce chápat? Ale co chápat, když mi nikdo nic nevysvětlil. Proto je tu ono mé poslední přání.

Jak sociální odbor Moravské Budějovice vysvětloval prvňáčkovi Vendulce, že se musí rozbít rodina?

Není na to doposud odpověď a to jenom proto, že nám masakrují rodiny a děti úředničtí teroristé.


Jen se podívejte, k čemu se až dolhali,

jaké máme výsledky po tolika šetřeních?

1. Nejprve se pokusíme vypátrat, proč se vlastně rozbila rodina.

Musíme se podřídit soudním procesům a soudním rozhodnutím. A to je ten problém. Protože pokud se budeme držet soudních procesů, pak se rodina ani nemohla rozbít. Natož pak stanovit důvod a určit míru zavinění. Protože rodiče neměli vůbec žádné konflikty, vůbec žádné hádky. To jsou závěry soudů. A hned všech tří, kteří do toho měli co mluvit.
Pokud se podřídíme soudním procesům, pak musíme vyhodit všechny ty nesmysly, které si stvořili na sociálním odboru, na krajském úřadu, i na úřadu ombudsmana. Protože nic z toho, co oni tvrdí se nikdy neřešilo, ba ani nezmiňovalo v žádném soudním procesu. Ani při soudech o děti, ani u rozvodu, ani při dělaní majetku, ale ani u jiných soudů … prostě nikdy.

Má to znamenat, že ty soudy neplatí, že platí jen to, co udává sociální odbor, krajské šetření a úřad ombudsmana?

Věřte, žádný soudce neřešil mé odstěhování, formální manželství, odvrhávání dětí, chození někam tajně, moje vyloučení z procesu … proto by nic z toho ani nemělo platit. Jak může sociální odbor otce obviňovat z tak fatálních skutků, dokonce jej za to z procesu i vyloučit, když to vůbec neprošlo soudem?

Jak je možné, že se vůbec robila rodina, když k tomu ani nebyl důvod?

 

Matka našich dětí uvedla soudu o děti, že s manželem nemá vůbec žádné problémy, že nejsou žádné hádky, konflikty, prostě že proti manželovi nemá vůbec nic. Je jen odstěhovaný, formální. V celém rozsudku nenajdete vůbec nic o tom, že by mezi rodiči byl nějaký problém, či dokonce nějaký konflikt. Ne. Ani manželka na manžela, ani manžel na manželku. Vůbec nic takového nebylo
Tak to dopadá, když soudce nedovolí nikomu nic říci, na nic se neptal, nedovolil otázky, výslechy, testy … pak ale nemáme nic.

 

Rozvodovému soudu manželka také neuvedla žádné problémy s manželem, žádné spory, hádky, konflikty. Nic o nějakých sporech mezi rodiči není uvedeno ani v rozsudku. Ani od ní, ani od manžela. Prostě, otec prý za společného manželství, hospodaření jen neplatil výživné na plnoletého Tomáše, ten byl donucen se s otcem soudit, a proto se rozvádí.

Tak to dopadá, když soudce potřebuje krýt trestný čin manželky, trak jej maskuje křivým obviněním, kriminalizováním manžela.


A v rozsudku o majetek soudce přímo uvádí, že jsem s bývalkou neměl vůbec žádné problémy, hádky, konflikty, že manželství bylo klidné a bez hádek. Proto dostala i polovinu z mého podnikání. A to není sranda. Protože když manžel podniká a manželka z toho dostane polovinu, pak přece museli mít vynikající vztahy, museli perfektně fungovat, spolupracovat.

Tak to vypadá, když soudce všechno ignoruje, podvádí, falšuje, vlastně to nebyl ani soudce, ale její další advokát.

Protože soudci tolik podváděli, a protože musíme ctít výsledky soudů, pak máme přesně toto:

Oba rodiče o tom druhém a dokonce u tří soudů vypověděli, že neměli vůbec žádné konflikty, hádky, že neměli žádné problémy. To je uvedeno v návrzích soudů i v rozsudcích. To jsou úřední dokumenty, tedy nezvratná a lehce prokazatelná fakta.

Kdo tedy může za rozbití rodiny, co rozbilo rodinu, když máme dokonce od tří různých soudů potvrzené, že oba rodiče a u tří různých soudů uvedli, že s tím druhým neměli, nemají, ani ten nejmenší problém?

2. Kdo vlastně odešel ze společné domácnosti?

 

Manželka o mě v návrhu uvedla soudu, že prý jsem se odstěhoval, že prý manželství je jen formálním svazkem, a proto ona rozbila rodinu. A proto dostala děti do výchovy. A nijak se to neřešilo. Mě nedovolil na to navést řeč, manželku se na nic v této věci neptali. Takže já ani nevím, kdy jsem vlastně odešel ze společné domácnosti, kolik let jsme měli formální manželství. To nevím dodnes apřesto se kvůli tomu rozbila rodina.

Ale do rozsudku o děti soudce uvedl, že prý manželka odešla ze společné domácnosti.  A ani u té to nevysvětlil. Já ani netuším, proč vlastně manželka odešla ze společné domácnosti. To znamená, že manžel odešel ze společné domácnosti, manželství bylo jen formálním svazkem, proto byl soud, ale ještě než skončil, tak si matka jen tak odešla ale - ze společné domácnosti.

Takto to dopadá, když soudce podvádí a lže, až se hory zelenají. A sociální pracovnici, která všechno věděla, znala, to kryje.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop