www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


60 strana ze Zprávy vládě ČR

Totální úřednická onanie.
Po tom všem šetření a vysvětlování víme jen to, že rodiče neměli vůbec žádné konflikty, hádky, spory. To je soudně potvrzené. To je ale to jediné, co víme.

Nevíme, kdo vlastně odešel ze společné domácnosti a ani proč.

Nevíme, kdo může za rozbití rodiny.
Nevíme nic.


Z toho logicky vyplývá, že ani nemůžeme tušit, jak sociální odbor vysvětloval prvňáčkovi, že se musí rozbít rodina.

 

**********************

Jak může manželka odejít ze společné domácnosti, když dle jejího návrhu soudu její manželství bylo už dávno formální, ani to už se nikdy nevyřeší. Hlavně že je rozsudek.
To soudci k podvodům, ke zločinům na rodině, ke zločinům na dětech stačilo.

Soudu o majetek bývalka uvedla, že ona odešla ze společné domácnosti, a že manžel trvale využíval náš společný majetek jak k bydlení, tak i k podnikání.
Bývalka soudu v návrhu oznámila, že jsem se nikdy z domu ani nehnul, neb jsem tam bydlel i podnikal. A soudce nám to rozsudkem potvrdil. Že tedy jsem byl pořád a jen doma. Na společném.

Tak kterému soudu se mám podřídit, co tedy platí a co je soudní prasárna na rodinu, na děti?

Když jsem nebyl odstěhovaný, když manželství nikdy nebylo formální, co pak s tím křivým návrhem soudu? Ten už neplatí?

3. My ani nevíme, kdo může za rozbití rodiny.

Manželka si tajně na sociálním odboru vymyslela návrh soudu, jaký si vymyslela. Já o tom nejprve nevěděl a pak jsem do toho nemohl mluvit, ani se k tomu vyjádřit. Byl jen ten návrh soudu ale bez jakéhokoliv vysvětlení.
To znamená, že za rozbití rodiny může manželka, neb to ona si všechno vymyslela.

 

Ale sociální odbor vypověděl, že prý jsem odkopl dítě, manželka to po mě dávala dohromady, proto rozbila rodinu. Aby se obnovila sourozenecká skupina. A hlavně - že se jí to i podařilo. To znamená, že za rozbití rodiny může otec.


Ale úřad ombudsmana nic z toho nepotvrdil. Ombudsmanové zjistili, že za rozbití rodiny mohou děti, prvňáček. Že prý za Tomášem chodily tajně, že prý se musela před otcem celý rok přetvarovat, lhát mu, podvádět ho, museli to před otcem tajit … Chápu, že takto navádět dítě, prvňáčka matkou proti otci, to ji zcela jistě jí kazilo morální vývoj. Protože vychovávat dítě už od školky, aby podvádělo a lhalo, přetvařovalo se … Ale já ji morální vývoj neprznil, já určitě ne. Já ji k ničemu takovému proti druhému rodiči nenaváděl. Ale to je jedno. Zásadní je, že ombudsmanové tvrdí, že prvňáček nechtěl rodinu, zázemí a jistoty, nechtěl ani otce, ani sourozence Jakuba. Jediné, co si přála, bylo být s Tomášem. Proto dle ombudsmana matka pro dítě udělala to nejlepší, že kvůli tomu přání prvňáčka rozbila rodinu.

Totální úřednická onanie.

 

Po tom všem šetření a vysvětlování víme jen to, že rodiče neměli vůbec žádné konflikty, hádky, spory.
To je soudně potvrzené. To je ale to jediné, co víme.

Nevíme, kdo vlastně odešel ze společné domácnosti a ani proč.

Nevíme, kdo může za rozbití rodiny.
Nevíme nic.


Z toho logicky vyplývá, že ani nemůžeme tušit, jak sociální odbor vysvětloval prvňáčkovi, že se musí rozbít rodina.

Po tolika šetřeních, po tolika mém prosení, žebrání, ponižování se … po tolika zoufalých činech, a po tom všem, my nevíme nic.
My nevíme vůbec nic.

 

To je tak, když úředník má vždycky pravdu a tím pádem nic jiného neplatí. Žádné zákony, práva, zákonné postupy, nic. Platí jen zvůle úředníka. A ten potřeboval rozbít rodinu pro třetí osobu, při tom si odstavit oba rodiče a přesně toto jsou toho důsledky.
Nikdo nic neví, nikdo nic nedokáže vysvětlit a vůbec nikomu to nevadí, nikdo na tom nevidí nic divného.


To v praxi znamená, že takové oběti úřednické zvůle nikdo ani nepomůže.

I proto je tu tolik sebevražd a to i dětí. Jen loni těch dětských bylo na padesát. Přesně tací úředníci a přesně takové podvody, lži, pomluvy, křivá obvinění a to i od dětí, za to mohou.


Až se jednou Vendulka dozví, co na ni hodili na úřadu ombudsmana, že vlastně ona může za to, že se rozbila rodina, že to ona chtěla odkopnout a odkopla otce a bratra Jakuba a to už jako prvňáček …. zbytek života propláče.

Nezbývá, než z úředních dokumentů, které vypracovala protistrana se pokusit odvodit, jak asi mohl sociální odbor vysvětlovat prvňáčkovi Vendulce, že se musí rozbít rodina, že musí přijít o rodinu, zázemí, jistoty, majetek … o otce i o bratra Jakuba:

Mohlo to být podle jejich návrh soudu, že prý jsem se odstěhoval, že prý je manželství jen formálním svazkem.

To je ale úplná blbost, neb já jsem od roku 1991 byl pořád jen doma, neb jsem i doma podnikal. Tehdy už 17 let. Já Vendulku budil, připravoval a vyprovázel do školy, já ji vítal ze školy. Jenom já, neb nikdo jiný ani nebyl doma. Manželka brzy ráno odjížděla do práce a vracela se až odpoledne či až večer. Já byl s ní i v dobách volna, prázdnin, i v nemoci. Pořád jenom já.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop