www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


61 strana ze Zprávy vládě ČR

Nic z těch oficiálních dokumentů, z těch křivých obvinění otce sociálním odborem neplatí a ani platit nemůže.
Přesto - jako poslední z vyšetřovatelů či posuzovatelů postupu sociálního odboru, MPSV, Mgr. Kateřina Šlesingerová mi odepsala, že prý platí všechno.

A samozřejmě - je jí úplně jedno, co na to otec, děti ....Ona už má hotovo. To je pro vrchnost tohoto státu nejd§ležitější.


*********************

Sociální odbor krajské kontrole uvedl, že se rodina rozpadla, aby prý matka mohla obnovit sourozeneckou skupinu.
A že prý se ji to i podařilo.
To pořád platí, ale těžko mohli vysvětlovat Vendulce, že musí odkopnout bratra Jakuba, aby se tím tmelili sourozenci. Je neuvěřitelné, že takový nesmysl pořád platí a dokonce že na konci všeho šetření se za ten důvod postavilo MPSV.

Sociální odbor mohl Vendulce vysvětlovat rozbití rodiny i tím, že otec odvrhl dítě, zatím co matka by dítě nikdy neodvrhla.
Ale to je blbost.
Otec dítě, Tomáše neodvrhl, ale bylo to naopak. Tomáš odvrhl otce a bylo to o 3 roky později, když mu bylo soudně a s okamžitou platností zrušeno výživné kvůli tyranii otce.
A navíc - Při rozpadu rodiny ne otec, ale matka odvrhla dítě. Jakuba. A to obzvláště zavrženíhodným způsobem.

Dle úřadu ombudsmana Vendulce zřejmě vysvětlovali rozbití rodiny tím, že s matkou chodily tajně za Tomášem.
To je ovšem také blbost.
Matka si chodila za Tomášem kdykoliv chtěla, a o všech návštěvách jsem i věděl. Vždyť jsem byl pořád doma. Většinou jsem ji za ním sám posílal, dokonce s ním byla i na zábavě, dokonce u něj i spala. Dokonce je za nimi vezl i můj bratr. Tajně za ním nebyli ani jednou. Mám o tom i plno zvukových záznamů z té doby a později i od soudů.

Nic z těch oficiálních dokumentů, z těch křivých obvinění otce sociálním odborem neplatí a ani platit nemůže.

 

Přesto - jako poslední z vyšetřovatelů či posuzovatelů postupu sociálního odboru, MPSV, Mgr. Kateřina Šlesingerová mi odepsala, že prý platí všechno. To je od ní milé, když jsem ji rok vysvětloval, že z toho neplatí nic, neb jsou to nesmysly, mnohé už sami odvolali, popřeli a navíc si zcela odporují.

Ale já to připisuji tomu, že se z těch zločinů, co jsem ji vylíčil a doložil, zcela pomátla.

Dle návrhu na rozvod mohli Vendulce vysvětlovat rozbití rodiny tím, že otec přestal platit výživné a Tomáš jej na otci musel vymáhat soudně.
Díky za ten návrh soudu o výživné. Jen proto mám soudně potvrzené, že jsem Tomášovi platil dříve než jsem měl a dokonce více, než pak určil soud. Problém byl, že Tomáš si peníze nepřebíral, že Tomáš se před nimi schovával, na přebrané prý zapomněl ...

Později a u několika soudů matka přiznala, že jakmile Tomáš odešel z domu, že už si u něj vyživovací povinnost neplnila a to žádnou formou.
To tvrdím od prvopočátku a nikdo nikdy proti tomu nic neměl.
Takže těžko by šlo tímto Vendulce vysvětlovat, že se rozbila rodina. Stačí otázka, a proč jej manželka nezastoupila? Za manželství, za společného hospodaření u společného dítěte nejde, aby si jeden neplnil, když je všechno společné.

V rozsudku při dělení majetku je uvedeno, že manželka si odešla jen tak, jen že chtěla žít jinak.
Pochybuji, že sociální odbor Vendulce takto vysvětloval rozbití rodiny. Že chtěla matka žit jinak, to chápu. Tady měla doma nehorázný bordel a smrad. Všude hromady hadrů, nežehlila, nevařila, nestarala se … Chápu, že už se těšila na to žití jinak.

To jsou všechno oficiální důvody, z úředních dokumentů, z návrhů soudům, z rozsudků, z krajského šetření a od úřadu ombudsmana.
Jak mám vědět, který z nich hustili do hlavy Vendulce, když jsou to všechno nebetyčné krávoviny?

Jak tedy v této situaci sociální odbor Moravské Budějovice vysvětloval rozbití rodiny mé dceři, prvňáčkovi?

Ještě se podíváme na tu věc přes rodinu a přes naše známé.

Ani já, ani bývalka jsme v té době už neměli rodiče.

Bývalka neměla žádné sourozence, s nikým ze širší rodiny neměla žádný kontakt, rodina, čtyři naše děti, to bylo to jediné, co měla.

Já mám dva bratry, s oběma se po rozbití rodiny stýkala, neb oni bydlí nedaleko od jejich bydliště.


Josef, ten by o mě Vendulce neměl vykládat vůbec nic špatného, ale naopak. Má hodně důvodů, ale i povinností, aby kudy chodí, tudy mě chválil. Jak je to ve skutečnosti, to vědí ti, se kterými si o mně povídá. Pokud o mně mluví škaredě, špatně, pokud mi tak škodit, pak tím neukazuje, jaký jsem já, ale jaký je on. To by ukazovalo jeho pravý charakter, ne ten můj. Já ho jenom chválím.

Vendelín, tam je to jasné.
Ten mě ve Výchově Vendulky nahradil, ten ji vychovává v tom, že její otec zabil oba svoje rodiče. A že on, ukřičený hrdina za to musel jejího otce vyhnat z rodiny. Takový je můj bratr Vendelín Klušák ze Zakřan u Brna.

 

Zatím co charakterově padlé tím ohromí, normální lidé se musí ptát, proč to o něm říká. Proč ho vyhnal? Co tím chce maskovat?

Je toho hodně.
Uvedu jen dvě věci:
Okradl umírajícího dědu o desítky tisíc korun a za to si koupil svoje první auto.
Po třiceti letech okradl umírající matku o všechny restituce, a to už šlo o staticíce.


U všeho byl, všechno řídil, ke všemu měl přístup. Nikdy své bratry o ničem, co se restitucí týče, nijak neinformoval. Všechno skončilo u něho.
Jenom u něho.


Dokonce mi zatajil úmrtí otce a ani na parte mě neuvedl. Za to tam uvedl bývalku, se kterou jsem byl ale už rok rozvedený. Ta se z toho musela blahem zcela rozpouštět, jak ona je ta nejlepší, dokonalá, jak ji Vendelín tak vyznamenal, že ona je na parte.

 

 

Takřka před rokem nás rozvedli. Bylo to 28. listopadu 2007.

A takřka o rok později Vendelín při otcově úmrtí nechal na parte uvést snachu - Blanku, která už snachou dávno nebyla. 
A záměrně tam neuvedl 3 syna, tedy mě, Jiřího.

Tak takový je to gauner.
A pak to vysbětloval tím, že prý jsem zabil oba rodiče a proto mě tam neuvedl.

Prostě - takový je to křesťan, takové je dnešní křeťanství.
Jak to vypadá, ten nejvetší odpad společnosti má Boha jenom proto, aby se skrzavé něj maskovali za slušné. Přitom jsou to morálně zcela padlí lidé.

Okrást umírajícího dědu o desítky tísíc, okrást umírající matku o statisíce a maskovat to tím, že prý jeho bratr Jiří zabil oba rodiče .... o tom se ani nedá nic slušného napsat.

Tak přesně takový je Vendelín.
Proto už ani nemůže nosrmálně mluvit, ale jen řve a křičí a řve a křičí a řve a křičí, aby byl nad všemi.

 

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop