www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


63 strana ze Zprávy vládě ČR

Něco se stalo, něco nám úředníci provedli a je potřeba ukázat, jak se to tu řeší.
Jakou má občan, otec, dítě šanci, když se na něj vrhne sociální pracovník.

Já měl tu smůlu, že mám tolik a tak jasných důkazů.
Proto jsem se úředníkům musel vzepřít.

Co ale asi dělají a hlavně dělali ti, kteří ani zdaleka neměli tolik důkazů?

Nic.

Nemají šanci.

 


Smířili se a dožívají někde v kanálu anebo se nesmířili a pověsili se.

Co také jiného?
Proto jsem zde.

Aby se něco takovému nikomu už nemohlo stát.

To už se stalo mým posláním.

Protože v takových situacích - nikdo vám nepomůže.
Vůbec nikdo.
Jen budete terčem jejich posmívání se vám, urážek, ponižování ...
Pořád se vám budou snažit vsugerovat, jak si za všechno můžete sám a jen to pořád nechápete ... a tojistě  jenom prroto, že jste duševně nemocný ....

 

*********************

Závěr

Snad si ze mě za to, co jsem si to dovolil, nebudete také snažit udělat duševně nemocného. Protože kdybyste to mysleli vážně, pak byste mi přece museli všechno a podrobně vysvětlit. Ti všichni před vámi se pokoušeli ze mě dělat duševně nemocného, ale ne aby mi něco podrobně vysvětlili, ale aby mě mohli odkopnou a takto ty zločiny krýt.

Jedním z mých zoufalých činů bylo i to, že všechno zveřejňuji.

Na webu www.klusak.info jsou dokumenty, návrhy soudů, rozsudky … tam je dalších důkazů více jak dost.
Na blogu jiriklusak.blog.idnes.cz najdete hlavně všechny dopisy, které jsem kdy komu dal. A je tam diskuse. Záměrně. Aby bylo vidět, jak na takové případy reagují občané této země. Podívejte se, jak se tím baví, jak se mi jen posmívají.


Všechno zveřejňuji. I celý tento dopis bude zveřejněný.

Neodpovídáte jen mě, odpovídáte celému národu.

 

Něco se stalo, něco nám úředníci provedli a je potřeba ukázat, jak se to tu řeší.
Jakou má občan, otec, dítě šanci, když se na něj vrhne sociální pracovník.

Já měl tu smůlu, že mám tolik a tak jasných důkazů. Proto jsem se úředníkům musel vzepřít. Co ale asi dělají a hlavně dělali ti, kteří ani zdaleka neměli tolik důkazů? Nic. Nemají šanci. Smířili se a dožívají někde v kanálu anebo se nesmířili a pověsili se.

Co také jiného?
Proto jsem zde. Aby se něco takovému nikomu už nemohlo stát. To už se stalo mým posláním.

Úředník má vždycky pravdu.
A kór ten sociální.
Nad ním není kontrola, nemusí nic vysvětlovat …proč by měl něco dodržovat?

To není vina toho úředníka. To je chyba systému.
Stát pak nad mnoha věcmi ztrácí kontrolu. Víme, kam to dotáhli svého času exekutoři, co lidí jejich moc a bezohlednost stála život. Tohle je ještě horší. Protože kdo by se bratřil s exekutorem?

Ale ze sociálním pracovníkem, který má takovou moc …. a přesně takto, jak odhaluje můj případ si léta budují nerozborné vazby, jsou provázaní protislužbami s místními policisty, se soudci a prakticky přebírají v regionech moc a není proti tomu obrana, neb i toto je kryto z míst nejvyšších. Je to nová rasa nadlidí. Všemocných a nepostižitelných.

A pak si stát může strčit celou ústavu i s listinou Základních lidských práv do sedinky. Protože zvůle mocných je nad tím.

Politická totalita byla nahrazena úřednickou totalitou.

Netřeba ostnaté dráty na udržení občanů v porobě. Netřeba ho špehovat a složitě na něj shánět alespoň nějaké informace. Efektivnější je, když se občánek narodí, hned mu dát prázdnou složku. A občánek do ní během života vše ukládá a takto je hlídán a kontrolován, jak nikdy v životě nebylo. I každá jeho koruna, kterou dostane, i každá jeho koruna, kterou vydá, je okamžitě evidovaná. A když něco opomene, opozdí se, neudělá, ihned je pod obřími sankcemi. Musí se všemu a okamžitě podřídit.

A co mu za to dá, garantuje stát? A kór takový, který kašle na jeho rodinu, na jeho děti … i na něho?

Jenom dřít, odevzdávat co nejvíce peněz, nechat si všechno líbit a držet hubu. Nějaká ochrana jeho práv, jeho soukromí, rodiny, dětí, tak to už tu neplatí ani náhodou.

Nebo má snad někdo pocit, že mi z těch 24 kontrol někdo pomohl, nebo alespoň poradil?

Přece zde ani na tu řádnou odpověď nemá občan právo.
A to dokonce ani v úřednickém výkonu, který sociální odbor spáchal na jeho rodině, na jeho dětech. Jen srandu si ze mě všichni dělali, jako by se sázeli, kdo bude v odkopávání Klušáka zábavnější, aby se při tom jeho snažení ostatní více pobavili.

Ale nejde o Klušáka. Jde přece o jeho děti.
Jde přece o všechny rodiny a o všechny děti.
Aby se na takové úředníky mohli připravit. Já tu šanci neměl.


Co těm našim dal sociální odbor do vínku? A všechny ty kontroly? Jak asi děti mají vysvětlovat rozbití rodiny, když to nikdo ze všech těch vyšetřujících nedokáže vysvětlit? Všem je to jedno. Koho by tady zajímaly nějaké děti? Ať se se vším i děti smíří, vyrovnají, a nebo ať se také pověsí. Co také jiného?


Nebo mým dětem, ale i příbuzným sousedům a vlastně všem vzkážete?
"Co je vám do toho, proč se rozbila vaše rodina. Něco si vymyslete, jako i my jsme si museli všechno vymyslet. Jen ten otec, jen ten Klušák nám to pořád kazí, ničí. My ostatní, my všichni jsme přece s prací sociálního odboru nadmíru spokojeni. Jen tomu Klušákovi se pořád něco nelíbí, přitom je všechno tak jasné.


Jistě.
Všechno je tak jasné.
Proto jsem se tomu mohl a musel vzepřít.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop